Reglement IWC MTV seizoen 2019-2020

Vooraf: de wedstrijden worden gespeeld op zondagen van 10.00-13.30 uur. Er worden per wedstrijddag per team vier partijen van één uur gespeeld en wel twee (2) gemengd dubbels en één (1) dames- en één (1) herendubbel.

Schema:
-10.00 uur aanwezig;
-10.20 uur inspelen, 10.30 uur start set 1, 11.00 uur start set 2, 11.30 uur einde wedstrijd
-12.05 uur inspelen, 12.15 uur start set 1, 12.45 uur start set 2, 13.15 uur einde wedstrijd
-13.30 uur wordt een kleine lunch aangeboden.

Speeldata: verschillende zondagen vanaf 17 november 2019.

Artikel 1 – aantal sets/speelduur
Per wedstrijd worden twee sets gespeeld op tijd.
De speelduur per wedstrijd bedraagt voor alle categorieën één uur.
Inspeeltijd 10 minuten en sets van ieder een half uur. Tijdens de sets wordt volgens de normale regels van baanhelft gewisseld. Aanvang/einde inspeeltijd en sets worden via een (fluit)signaal kenbaar gemaakt.

Artikel 2 - "let"
Bij onzekerheid over in/uit wordt een "let" toegekend.

Artikel 3 - einde set/wedstrijd
De set/wedstrijd is ten einde na het fluitsignaal. Een al begonnen rally wordt uitgespeeld.

Artikel 4 - puntentelling
De puntentelling is als volgt:
- de games per set worden genoteerd; per gewonnen set krijgt men twee punten; bij gelijkspel in een set krijgt ieder één punt. Als na de competitie twee ploegen gelijk eindigen dan geldt het onderlinge resultaat.

Artikel 5 - regen
Indien een partij ten gevolge van slecht weer moet worden afgebroken dan gelden de navolgende regels:
- indien driekwart van de speelduur is gespeeld, geldt dit als een volledige wedstrijd;
- indien er minder tijd is gespeeld, dan wordt de wedstrijd in zijn geheel overgespeeld op een onderling nader overeen te komen speeldag.
- als door weersomstandigheden helemaal niet gespeeld kan worden dan kan de wedstrijd gespeeld worden op een onderling nader overeen te komen speeldag.

Artikel 6 - blessure
Als een wedstrijd ten gevolge van een blessure moet worden gestaakt, dan wint de niet-geblesseerde  partij de lopende set en eventueel de volgende set.
De geblesseerde partij krijgt derhalve alleen wedstrijdpunten die voorafgaande aan de blessure zijn gemaakt.

Artikel 7 - te laat
Wanneer een speler(s) (van een team) meer dan tien minuten te laat aanwezig is/zijn, dan wint de tegenpartij met twee keer 6-0.

Artikel 8 - uitzonderingen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Artikel 9 - deelname

Alle leden van MTV.

Introducés kunnen deelnemen, hiervoor wordt er 10 euro extra in rekening gebracht. ( Baanhuur)

©2020 Madese Tennisvereniging Webdesign door Jan Dijkmans