Regels voor het gebruik van de website

De inhoud van deze website is eigendom van de Madese Tennisvereniging.

Als gebruiker van de pagina's van deze website verklaart u zich akkoord met de hieronder beschreven regels:

1. Hoewel wij ons best doen om alle informatie zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden kan de website fouten bevatten.

2. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, gederfde inkomsten of beschadigingen in welke vorm dat ook, voortkomend uit het gebruik van de website.

3. Wij zijn voor alle delen van de infrastructuur(computers, netwerken, beveiliging, gebruikte applicaties) afhankelijk van de provider die deze middelen ter beschikking stelt.

4. Mocht u pagina's op andere websites benaderen waarnaar verwezen wordt, dan gelden de aldaar opgestelde regels.

Alle trademarks die in de pagina's of in de documenten genoemd of gebruikt worden zijn van de betreffende eigenaren.

U mag geen kopie maken, in enigerlei vorm, van de inhoud van deze website.

U mag geen wijzigingen aanbrengen aan de website op enigerlei wijze.

©2020 Madese Tennisvereniging Webdesign door Jan Dijkmans