Aangezien er momenteel geen wachtlijst is, kan men per direct lid worden. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode t/m 31 december en wordt daarna stilzwijgend verlengd. Opzegging dient te geschieden vóór 31 december van het lopende jaar. Bij te laat opzeggen wordt een bedrag van € 26,00 in rekening gebracht, bestaande uit de contributie over de maand januari en de kosten die de KNLTB ons in rekening brengt (contributie en aanmaak ledenpas).


 

Contributie 2019

Tarieven in euro's

2019
Aspiranten All-in pakket
Lidmaatschap inclusief trainingen in een groep van 8 en vele extra's**.
per persoon per jaar (1/1-31/12) 216,50
Aspiranten All-in pakket
Lidmaatschap inclusief trainingen in een groep van 6 en vele extra's**.
per persoon per jaar (1/1-31/12) 270,50
Aspiranten All-in pakket
Lidmaatschap inclusief trainingen in een groep van 4 en vele extra's**.
per persoon per jaar (1/1-31/12) 314,00
       
Junioren All-in pakket
Lidmaatschap inclusief trainingen in een groep van 8 en vele extra's**.
per persoon per jaar (1/1-31/12) 277,75
Junioren All-in pakket
Lidmaatschap inclusief trainingen in een groep van 6 en vele extra's**.
per persoon per jaar (1/1-31/12) 331,00
Junioren All-in pakket
Lidmaatschap inclusief trainingen in een groep van 4 en vele extra's**.
per persoon per jaar (1/1-31/12) 375,00
       
Senioren per persoon per jaar (1/1-31/12) 175,00
Aspiranten per persoon per jaar (1/1-31/12) 40,00
Junioren per persoon per jaar (1/1-31/12) 55,00
Rustend lid per persoon per jaar (1/1-31/12) 26,00
Introductie lidmaatschap per persoon eenmalig voor 3 maanden 45,00
Studenten en leden andere
sportvereniging
per persoon 01/06 - 31/08 45,00
Inschrijfgeld senior bij aanmelding 21,00
Inschrijfgeld junior/aspirant bij aanmelding 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor leeftijden is de peildatum 1 januari

Aspiranten zijn kinderen die de leeftijd van 11 jaar op 1 januari van het contributiejaar nog niet hebben bereikt.
Junioren zijn kinderen die de leeftijd van 17 jaar op 1 januari van het contributiejaar nog niet hebben bereikt.
De contributie wordt jaarlijks geïncasseerd. Nieuwe leden betalen naar rato van het aantal maanden op moment van inschrijven.
Opzeggingen lidmaatschap altijd schriftelijk vóór 31 december bij de ledenadministratie.

Wilt u lid worden of heeft u vragen over uw lidmaatschap?

Kazimir Baars, Kerkstraat 45, 4921 BA Made. Tel. 0626528538
E-mail: ledenadministratie@madesetv.nl

Aanmelden kan hier!

 

** Voor de inhoud van het All-in pakket zie onze trainingstarieven.

©2020 Madese Tennisvereniging Webdesign door Jan Dijkmans