Madese TennisVereniging (MTV) Aanmeldingsformulier


Ledenadministratie: Kazimir Baars, Kerkstraat 45, 4921 BA Made. Tel. 0626528538.
Info vereniging ook via www.madesetv.nl of mail: ledenadministratie@madesetv.nlAlleen voor aspiranten en junioren mag gekozen worden voor gespreide betaling. Maak hieronder een keuze:

* verplicht in te vullen
** voor leeftijden is de peildatum 1 januari van het lopende jaar
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks bepaald op de algemene ledenvergadering begin januari.
Voor seniorleden geldt een eenmalig inschrijfgeld van € 21,00.

Invullen als dd-mm-jjjj

Wij vragen u:

1. (aanbevolen) een recente pasfoto (minimaal 300x400 pixels) als .jpg bestand mee te sturen met deze aanmelding (of de pasfoto als .jpg bestand apart op te sturen naar ledenadministratie@madesetv.nl).
Ook kunt u de pasfoto, aan de achterkant voorzien van naam en geboortedatum, binnen enkele dagen inleveren bij de ledenadministratie (adres zie boven).
2. ons middels onderstaand formulier te machtigen voor automatische incasso.


 

Overige vragen (* verplicht in te vullen):

Zo ja, ook onderstaande vragen invullen a.u.b.


Onze vereniging drijft op enthousiaste leden die iets voor de club doen! Bardiensten draaien is verplicht. Wilt u nog meer betekenen voor de vereniging vul dan onderstaand een aantal inventarisatie vragen in. Het invullen verplicht u tot niets. De gegevens geven wij niet door aan anderen.


Madese Tennisvereniging respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaat behoorlijk en zorgvuldig met privacy gegevens om. Persoonsgegevens worden opgenomen in de digitale ledenadministratie van de vereniging en worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het toesturen van de nieuwsbrief en/of informatie over onze diensten waartoe u hierbij toestemming verleent. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet worden zonder deze toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt. Bovengenoemde (voor een minderjarige onder de 16 jaar de ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger) verklaart akkoord te gaan met Algemene Voorwaarden & Privacy Statement, de statuten (op te vragen bij de ledenadministratie) en het huishoudelijk reglement van Madese Tennisvereniging.

 

Doorlopende machtiging                                                                                              SEPA

Naam : Madese Tennisvereniging

Adres : Nieuwelaan 17

Postcode/Plaats : 4921 ZE Made

Incassant ID: NL68ZZZ402711070000

Kenmerk machtiging: doorlopend

Door ondertekening van dit formulier en/of inzending via email geeft u toestemming aan Madese Tennisvereniging om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Madese Tennisvereniging. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

* verplicht in te vullen

Handtekening:

=== Welkom bij MTV! Wij wensen u veel tennisplezier en gezelligheid toe bij onze vereniging!  ===

Opzeggingen lidmaatschap altijd schriftelijk vóór 31 december bij de ledenadministratie.

©2022 Madese Tennisvereniging Webdesign door Jan Dijkmans