Met dit formulier kun je het lidmaatschap bij onze vereniging beëindigen. Wij betreuren dit uiteraard.

Opzegging dient te geschieden vóór 31 december van het lopende jaar. Bij te laat opzeggen wordt een bedrag van € 26,00 in rekening gebracht, bestaande uit de contributie over de maand januari en de kosten die de KNLTB ons in rekening brengt (contributie en aanmaak ledenpas). Bij opzeggingen die na 31 januari binnen komen, moet de contributie voor dat jaar toch worden voldaan.

* verplicht in te vullen

Door op het jaartal te klikken verandert de tijdsindeling!
Vul hier het 8-cijferig bondsnummer in. NIET het verenigingsnummer 50922!
©2022 Madese Tennisvereniging Webdesign door Jan Dijkmans