Ook binnen MTV hebben bestuur en leden rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in onze Statuten, een Huishoudelijk Reglement, een Baanreglement en een Afhangsysteem.

©2020 Madese Tennisvereniging Webdesign door Jan Dijkmans