AFHANGSYSTEEM

Algemeen geldende regels voor alle leden:

1.    Men mag alleen een baan reserveren (afhangen) via het Digitale Afhangbord.
2.    Men kan kiezen voor Alle vrije banen of Eerste vrije baan en voor maximaal 3 kwartier afhangen.
       Zoek naar een lege TennisPro Visionbaan die als eerste beschikbaar is.
a.    Indien de TennisPro Visionbanen bezet zijn en er kunstgrasbanen vrij zijn is men niet verplicht om een kunstgrasbaan af te hangen.
3.    Indien er een dubbelspel wordt gespeeld dienen alle vier de labels op dezelfde tijd en baan te zijn gehangen.
4.    Afhangers waarschuwen de spelers vijf minuten voor hun speeltijd om is. De spelers hebben dan nog vijf minuten om de game af te spelen en het baanonderhoud te verzorgen.
5.    Men mag doorspelen indien de baan niet (opnieuw) wordt afgehangen.
6.    Ieder lid van Madese Tennisvereniging mag en moet overtreders van het afhangsysteem erop attenderen dat zij niet spelen volgens de geldende regels.
7.    Elk afhangsysteem kan slechts goed functioneren wanneer leden meewerken en zich sportief gedragen.
       Overtreden van dit reglement kan worden bestraft en bij herhaling kan dit tot schorsing leiden door het blokkeren van de ledenpas.
8.    Jeugdleden vanaf 12 jaar mogen ook 's avonds afhangen en dienen zich aan bovenstaande regels te houden.
       Jeugdleden tot 12 jaar mogen op woensdagmiddag gebruik maken van alle banen. Van 13.00 tot 18.00 uur gaan zij vóór seniorleden.
       Voor de overige dagen van de week geldt dat zij tot 18.00 uur gebruik mogen maken van het gehele park met inachtneming van het afhangsysteem.

Als iedereen deze regels in acht neemt, voorkomen we een hoop ergernis.
Wij rekenen op jullie medewerking!!

Digitaal afhangbord


Vanaf 1 oktober 2015 kun je alleen tennissen als je de KNLTB Ledenpas bij je hebt en met die pas een baan reserveert op het digitaal afhangbord. Enkele voorbeelden van “afhangsituaties” hebben we hieronder opgenomen. Een aantal mogelijke vragen zijn daarmee misschien al beantwoord. Blijf niet rond lopen met vragen maar stel ze aan de systeembeheerder of het bestuur, zodat we samen kunnen kijken wat er goed gaat en wat beter kan.

Systeembeheerder: Adri Rovers, email: ledenadministratie@madesetv.nl
Bestuur: Pieter-Jan Gielen, email: accommodatie@madesetv.nl

Wat moet je vooral weten?
Je hebt een geldige KNLTB Ledenpas nodig, anders kun je niet afhangen. Dat betekent dat je in ieder geval je contributie hebt betaald. Het digitaal afhangsysteem hangt in de hal bij de kleedkamers. Het Touchscreen bedien je op het scherm met de vingertop. Er hangt een gebruikersinstructie naast het scherm.
Het afhangsysteem werkt eenvoudig. Iedereen kan het snel leren. Heb je toch problemen, vraag dan even hulp aan een ander lid dat aanwezig is. Blijven de problemen zich voordoen, neem dan contact op met de systeembeheerder.

Enkelen of dubbelen?
Je moet altijd minimaal twee verschillende KNLTB Ledenpassen door de kaartlezer halen om een baan te kunnen reserveren en de baankeuze te bevestigen.
Ga je enkelen dan haal je dus twee passen door de kaartlezer.
Voor dubbelen moet je vier verschillende passen door de kaartlezer halen (minimaal drie).

Speeltijd blijft 45 minuten
Het systeem is ingesteld op een speeltijd van 45 minuten. Dit betekent dat je vaak direct kunt gaan spelen, zodra de passen door de kaartlezer zijn gehaald. Je hoeft niet meer te wachten tot een aanvangstijd die op de oude borden stond.

KNLTB Ledenpas vergeten?
Als je de KNLTB-pas bent vergeten kun je dit melden bij de bardienstmedewerker. In het paviljoen liggen een aantal tijdelijke, geactiveerde pasjes. De bardienstmedewerker loopt even mee om een baan te reserveren. In de instructies voor de bardienstmedewerkers zal de procedure worden beschreven.

KNLTB Ledenpas verloren, beschadigd etc.
Doet je pas het niet dan kan het zijn dat de magneetstrook vuil is. Maak dit dan met je adem een beetje vochtig en haal deze zachtjes langs je kleding. Let op dat je de strook niet beschadigt. Houd het pasje ook weg van magnetische velden net als je bankpasje.
Probeer ook altijd even een pas van een ander om te kijken of die het wel doet.
Als je de KNLTB Ledenpas bent verloren of als hij echt beschadigd is, moet je een nieuwe aanvragen bij de ledenadministratie. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Zodra je nieuwe KNLTB-pas er is, krijg je bericht. 

Introducé
Als je met een introducé wilt tennissen, meld je dit bij de bardienstmedewerker. In het paviljoen liggen een aantal geactiveerde introductiepassen. Je betaalt de introducébijdrage (€ 8,00) en de bardienstmedewerker loopt even mee om een baan te reserveren.
In de instructies voor de bardienstmedewerkers zal de procedure worden beschreven.

Nieuw lid
Nieuwe leden die nog geen KNLTB Ledenpas hebben, krijgen van de ledenadministratie een bericht dat ze met tijdelijke pas kunnen afhangen. In het paviljoen liggen een aantal tijdelijke, geactiveerde pasjes. De bardienstmedewerker loopt even mee om een baan te reserveren.

Storingen, uitval van het systeem
Als het systeem is uitgevallen, informeer dan zo spoedig mogelijke de systeembeheerder.
Reageert het systeem niet als je op toetsen drukt, wacht dan even enkele minuten. Vaak is het “blijven hangen” van het systeem na enkele minuten wachten weer over.
Infomeer anders de systeembeheerder! Ondertussen probeer je in onderling overleg en met gezond verstand toch met elkaar te tennissen.

Handleiding
Een volledige handleiding vind je op http://www.afhangbord.nl/handleiding/

Handig! Actueel baanoverzicht zonder inlog
Link: https://afhangen.afhangbord.nl/CourtSchedule/home/index/50922
Tip! Zet deze link in de browser van je smartphone.

Voorbeelden afhangsituaties

Voorbeeld 1: Je komt om 19:00 uur op het park. Alle 9 banen zijn bezet. De mensen op baan 4 hebben afgehangen om 18:35 uur, de overige leden op latere tijdstippen. Als je dan direct gaat afhangen, krijg je baan 4 als eerstvolgende beschikbare baan vanaf 19:20 uur te zien. Als je pertinent op een andere baan dan baan 4 wilt spelen, kun je die gewoon kiezen, maar die zullen in dit voorbeeld dan op een later tijdstip beschikbaar komen.
Voorbeeld 2: Je hebt afgesproken om te dubbelen. Je tennismaatjes zijn er nog niet en je haalt je pas wel door de kaartlezer om alvast een baan te reserveren. Dit kan niet, er moeten minimaal twee verschillende pasjes door de kaartlezer gehaald worden voordat je de baankeuze kunt bevestigen. Je kunt dan gaan enkelen. Wil je dubbelen dan moet je 4 verschillende pasjes door de kaartlezer halen.
Voorbeeld 3: Je hebt met 4 mensen afgesproken, maar opeens blijkt dat er een toch niet kan. Als je wilt kun je dan met zijn drieën gaan spelen (het zogenaamde Amerikaantje). Daarom kun je met 3 spelers afhangen. Je moet dan wel direct 3 verschillende pasjes door de kaartlezer halen.
Je wil toch dubbelen en gaat een andere vierde speler opbellen of iets dergelijks, dan kan deze vierde speler niet meer bijhangen. Dit zit ingebakken in het systeem. Achtergrond hiervan is dat het niet de bedoeling is om, als er 3 mensen zijn en nummer 4 komt wat later, om dan alvast een baan te “blokkeren” met 3 passen. Beter is dan om de baanreservering die je hebt gemaakt te wissen, zodat anderen kunnen spelen. Je reserveert dan opnieuw zodra de vierde persoon aanwezig is. Vooral als het druk is op het park, is dat wel zo netjes.
Voorbeeld 4: Bijdubbelen: Je hebt afgesproken om te dubbelen. Je bent met zijn tweeën, de andere twee komen wat later. Jullie beginnen alvast met zijn tweeën en hangen direct af, stel van 19:10 tot 19:55 uur. De anderen komen om 19:20 uur en willen mee gaan dubbelen.
De twee laatkomers kunnen nu in het baanoverzicht op een reservering klikken. De personen die al aan het spelen zijn worden getoond. De nieuwe spelers halen hun pas door de lezer en klikken op de knop "Bijdubbelen". De laatste twee kunnen gewoon gaan meespelen tot 19:55 uur. Je kunt dus bijhangen tot vier personen. Alleen als er al drie personen op dezelfde baan hebben gereserveerd, laat het systeem het bijdubbelen door een vierde persoon niet toe, om reden van voorbeeld 3.
Voorbeeld 5: Op alle banen wordt getennist. Op baan 1 en 2 wordt enkelspel gespeeld, op de andere banen wordt gedubbeld. Ondanks het enkelspel heb je nu vrije baankeuze. Je hoeft dus niet verplicht af te hangen op de banen waar enkelspel wordt gespeeld. Het kan immers best zijn dat er over 10 minuten al een baan vrijkomt waar gedubbeld wordt.
Voorbeeld 6: Het is redelijk druk op het park. Bijna alle banen zijn bezet, alleen baan 1 is vrij. Je wilt niet op baan 1 spelen en daarom kies je een andere baan. Je haalt mensen van de baan terwijl er een baan vrij is. Het is niet de bedoeling om een baan te reserveren die al bespeeld wordt terwijl andere banen nog vrij zijn. We gaan er vanuit dat de leden hier goed mee omgaan. Blijkt de praktijk anders dan kan het bestuur besluiten het systeem in te stellen op verplichte baankeuze.
Voorbeeld 7: Je staat lekker te tennissen en het is druk op het park. Je wilt je potje afmaken en stuurt 1 van de mensen naar het afhangbord met wat pasjes om snel even de volgende 45 minuten te reserveren. Dit beruchte doorhangen kan niet. Je krijgt dan een melding op het scherm dat je al een baan gereserveerd hebt (je bent immers nog aan het spelen).
Voorbeeld 8: Je wilt afhangen, maar het systeem ligt eruit. Wat doe je dan? Informeer altijd de systeembeheerder. Maak het verder vooral aangenaam vertoeven op het park door onderling goede afspraken te maken over de baanreservering en tennissen. Los elkaar bij drukte gewoon om de 45 minuten af.

Rest ons te melden dat we hopen dat iedereen goed en sportief gebruik gaat maken van de mogelijkheden en dat de gewenning snel en prettig verloopt.

©2020 Madese Tennisvereniging Webdesign door Jan Dijkmans