Gebruik van de TennisPro Vision banen tijdens vorst en sneeuw

Onze TennisPro Vision banen zijn onder heel veel weersomstandigheden bespeelbaar, het zijn niet voor niets all-weather banen. Voor het behoud van de banen is het in de winterperiode in sommige gevallen niet mogelijk om gebruik te maken van de TennisPro Vision banen.

Tijdens vorst en sneeuw gelden er de volgende speciale regels voor het bespelen van de TennisPro Vision banen:

–     Tijdens een droge vorstperiode tot –10 graden kan er normaal op de TennisPro Vision  banen worden gespeeld.
(Zorg er wel voor dat de banen voor invallende vorst vlak gesleept zijn).*

–    Bij sneeuw de TennisPro Vision banen niet betreden en zeker niet bespelen.
De gevallen sneeuw op natuurlijke wijze laten verdwijnen. Het is dus niet toegestaan de sneeuw met een sneeuwschuiver of bezem te verwijderen.
Het risico bestaat dat de mat wordt beschadigd of dat de infill wordt verplaatst.
–    Bij vochtig vriesweer, ijs of ijzel, de TennisPro Vision banen uit veiligheidsoverwegingen niet gebruiken.
–    Bij opdooi – na een periode van vorst – kan er niet worden gespeeld. De bovenlaag kan beschadigen
Test: Bal stuit slecht omhoog en klinkt dof.

Opdooi kan ontstaan wanneer na intreden van de dooi de grond gaat verweken, doordat het dooiwater niet weg kan zakken door de ondoorlatende bevroren grond eronder. Hierdoor kan de grond zijn stabiliteit verliezen en de toplaag van de baan drijft als het ware op het grondwater. De baan kan hierdoor kapot worden gelopen want de belastingen kunnen moeilijk worden afgedragen aan de ondergrond.

Bij opdooi na (nacht)vorst. In de winterperiode is de nachtvorst het meest schadelijk voor de banen. Als de banen ‘s ochtends nog bevroren zijn, kan meestal gewoon worden gespeeld. Later op de dag bepalen de zon, maar nog veel meer de kennis en ervaring, of de banen nog bespeelbaar zijn. Te lang doorspelen, en vijf minuten kan al te lang zijn, is schadelijk voor de baan).*
(Na een langere periode vorst is er na dooi eerst onderhoud nodig).*

Tijdens de winterperiode is het van het grootste belang om de aanwijzingen van het bestuur op te volgen. Het bestuur bewaakt namens alle leden van Madese Tennisvereniging de kwaliteit van de banen en zal daarnaar handelen.

©2020 Madese Tennisvereniging Webdesign door Jan Dijkmans