Er valt misschien nog wel iets aan uw techniek of tactiek te verbeteren: onze trainer kan u helpen!

De trainingen van onze vereniging worden verzorgd door onderstaande trainer. Indien u belangstelling heeft hieraan deel te nemen kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

Jack de Kroon, tel. 06-22432695


U dient uiteraard wel lid te zijn van de Madese Tennisvereniging om lessen te kunnen

 

Tennislessen/trainingen

Trainingsvoorwaarden (verkort)
•    De training omvat 15 lessen met een garantie van 14 lessen (de eerste les die uitvalt door weersomstandigheden is voor uw rekening. Alles wat meer uitvalt, wordt ingehaald). Een les duurt 50 minuten, een halve les duurt 25 minuten.

.    Alle junioren vallen onder het totaalpakket en hoeven zich niet in te schrijven maar worden allemaal wel ingedeeld.
•    Jeugdtrainingen worden gegeven volgens het “Tennis for Kids” systeem (Rood, Oranje, Groen).
Meer informatie vind je op www.tenniskids.nl en www.madesetv.nl.
•    Alleen aanmeldingen via het inschrijfformulier op de website worden geaccepteerd.
•    Alleen als men lid is van de vereniging kan men deelnemen aan de lessen.
•    Men krijgt de week voor de trainingen starten een bericht.

  • Lesgelden worden rechtstreeks met de trainer verrekend. Het lesgeld dient te worden overgemaakt voor aanvang van de eerste training op rekeningnummer NL05RABO0131524011 t.a.v. J. de Kroon o.v.v. voor-en achternaam.
    •    In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Madese Tennisvereniging en/of de trainer.
    •    Voor de volledige trainingsvoorwaarden verwijzen wij naar onze website.


Inschrijven kan hier

©2020 Madese Tennisvereniging Webdesign door Jan Dijkmans