Deelname najaarstraining 2018

Beste (ouders van) leden,

Het zomerseizoen loopt op zijn eind en we gaan alweer denken aan de najaarstrainingen.
Voor iedereen weer de gelegenheid om de tennisvaardigheden aan te leren en/of te verbeteren.

Wilt u of uw kind deelnemen aan de najaarstraining vul dan onderstaand inschrijfformulier in.

Trainingsvoorwaarden (verkort)
•    De training omvat 15 lessen met een garantie van 14 lessen (de eerste les die uitvalt door weersomstandigheden is voor uw rekening. Alles wat meer uitvalt, wordt ingehaald). Een les duurt 50 minuten, een halve les duurt 25 minuten.
•    Gedurende de herfstvakantie van 15 oktober t/m 19 oktober zijn er geen trainingen. Ook  tijdens de kerstvakantie (22 december t/m 6 januari) zijn er geen trainingen.
•    Jeugdtrainingen worden gegeven volgens het “Tennis for Kids” systeem (Rood, Oranje, Groen).
Meer informatie vind je op www.tenniskids.nl en www.madesetv.nl.
•    Alleen aanmeldingen via het inschrijfformulier op de website worden geaccepteerd.
•    Alleen als men lid is van de vereniging kan men deelnemen aan de lessen.
•    Trainingen starten vanaf 10 september (men krijgt in de laatste week van augustus een bericht).
•    Lesgelden worden rechtstreeks met de trainer verrekend (niet als je het totaalpakket hebt). Het lesgeld dient te worden overgemaakt voor aanvang van de eerste training op rekeningnummer NL05RABO0131524011 t.a.v. J. de Kroon o.v.v. voor-en achternaam.
•    In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Madese Tennisvereniging en/of de trainer.
•    Voor de volledige trainingsvoorwaarden verwijzen wij naar onze website.


Inschrijven kan tot uiterlijk 25 augustus 2018.


Door op het jaartal te klikken verandert de tijdsindeling!

Trainingsvorm. Aangeven wat uw voorkeur is.

 

* Inschrijving, voor jeugdleden vanaf 12 jaar, is alleen mogelijk in een groep van 2, 4 of 8.
** zonder 8 weken competitietraining
*** Inschrijving, voor jeugdleden van 4 tot en met het jaar waarin ze 12 jaar worden, is alleen mogelijk in een groep van 4 of 8.
****Tenniskids voojaarstraining gevolgd en schrijft u nu in voor de Tenniskids najaarstraining dan krijgt u een korting van € 20,00 op de wintertraining (zie Tenniskids).

De najaarstraining bestaat uit 15 lessen waarvan 14 gegarandeerd.
De competitietraining is in groepen van 12 leerlingen.
Voor de volledige trainingsvoorwaarden verwijzen wij naar de website.


Ik zit graag met een vriend of vriendin in dezelfde groep.


De ingevulde gegevens worden gebruikt conform de privacy policy. Bovengenoemde (voor een minderjarige onder de 16 jaar de ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger) verklaart zich akkoord met de inhoud van deze aanmelding en de algemene trainingsvoorwaarden (zie www.madesetv.nl).

Invullen als dd-mm-jjjj
©2019 Madese Tennisvereniging Webdesign door Jan Dijkmans