Deelname voorjaarstraining 2019

 

Beste seniorleden,

Het winterseizoen loopt op zijn eind en we gaan alweer denken aan de voorjaarstrainingen.
Voor iedereen weer de gelegenheid om de tennisvaardigheden aan te leren en/of te verbeteren.

Wilt u deelnemen aan de voorjaarstraining vul dan onderstaand inschrijfformulier in.

Trainingsvoorwaarden (verkort)
•    De training omvat 15 lessen met een garantie van 14 lessen (de eerste les die uitvalt door
weersomstandigheden is voor uw rekening. Alles wat meer uitvalt, wordt ingehaald). Een les duurt 50 minuten, een halve les duurt 25 minuten.
•    Gedurende de zomervakantie van 6 juli t/m 16 augustus zijn er geen trainingen. Ook  tijdens de meivakantie (26 april t/m 10 mei) zijn er geen trainingen.
Alle junioren vallen onder het totaalpakket en hoeven zich niet in te schrijven maar worden allemaal wel ingedeeld.
•    Jeugdtrainingen worden gegeven volgens het “Tennis for Kids” systeem (Rood, Oranje, Groen).
Meer informatie vind je op www.tenniskids.nl en www.madesetv.nl.
•    Alleen aanmeldingen via het inschrijfformulier op de website worden geaccepteerd.
•    Alleen als men lid is van de vereniging kan men deelnemen aan de lessen.
•    Trainingen starten vanaf 18 maart (men krijgt de week voor de trainingen starten een bericht).
•    Lesgelden worden rechtstreeks met de trainer verrekend. Het lesgeld dient te worden overgemaakt voor aanvang van de eerste training op rekeningnummer NL05RABO0131524011 t.a.v. J. de Kroon o.v.v. voor-en achternaam.
•    In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Madese Tennisvereniging en/of de trainer.
•    Voor de volledige trainingsvoorwaarden verwijzen wij naar onze website.

Inschrijven kan tot uiterlijk 8 maart 2019.


Door op het jaartal te klikken verandert de tijdsindeling!

Trainingsvorm. Aangeven wat uw voorkeur is.


Voor de volledige trainingsvoorwaarden verwijzen wij naar de website.


Ik zit graag met een vriend of vriendin in dezelfde groep.


De ingevulde gegevens worden gebruikt conform de privacy policy. Bovengenoemde (voor een minderjarige onder de 16 jaar de ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger) verklaart zich akkoord met de inhoud van deze aanmelding en de algemene trainingsvoorwaarden (zie www.madesetv.nl).

Invullen als dd-mm-jjjj
©2019 Madese Tennisvereniging Webdesign door Jan Dijkmans