Lidmaatschap

Aangezien er momenteel geen wachtlijst is, kan men per direct lid worden. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode t/m 31 december en wordt daarna stilzwijgend verlengd. Opzegging dient te geschieden vóór 31 december van het lopende jaar.


 

Voor leeftijden is de peildatum 1 januari

Aspiranten zijn kinderen die de leeftijd van 11 jaar op 1 januari van het contributiejaar nog niet hebben bereikt.
Junioren zijn kinderen die de leeftijd van 17 jaar op 1 januari van het contributiejaar nog niet hebben bereikt.
De contributie wordt jaarlijks geïncasseerd. Nieuwe leden betalen naar rato van het aantal maanden op moment van inschrijven.
Opzeggingen lidmaatschap altijd schriftelijk vóór 31 december bij de ledenadministratie.

Wilt u lid worden of heeft u vragen? App, mail of bel dan gerust

Met vriendelijke groet, Peter Schippers
Telefoon: 06-51799879
E-mail: [email protected]

Aanmelden kan ook hier