Regelgeving

Ook binnen MTV hebben bestuur en leden rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in onze Statuten, een Huishoudelijk Reglement, een Baanreglement en een Afhangsysteem.

  1. Huishoudelijk reglement
  2. Baan reglement
  3. Afhangsysteem
  4. Gedragsregels
  5. Beleid organiseren activiteiten
  6. Winterse omstandigheden
  7. Algemene voorwaarden
  8. Privacy statement
  9. Huiselijk geweld
  10. Bardienst reglement